Uue Tallinna vangla detailplaneering kinnitati ning arendusega saab jätkata

27.juuli 2012

Harjumaa Rae Vallavolikogu kehtestas 19. juunil Rae vallas asuva ligikaudu 50 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneeringu, millega anti roheline tuli Tallinna vangla arendusele.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on tegemist hea uudisega, kuna algselt Maardusse kavandatud ning seal aastateks vaidlustesse takerdunud Tallinna vangla arendus liigub plaanipäraselt edasi.
 
„Eelmisel aastal uue asukoha saanud Tallinna vangla arendus on saanud hoo sisse ning protsessid kulgevad hea tempoga. Eelmisel kevadel leidsime vanglale uue asukoha, kuhu vangla rajada ning nüüd, kui on olemas ka detailplaneering, saame selle projektiga edasi liikuda. Tänane Tallinna vangla on äärmiselt amortiseerunud ning nii töötajate, kui kinnipeetavate jaoks oleks ammu vaja korralikumaid tingimusi – pealegi on lagunevate hoonete avariiremont tuleviku suhtes erilise kasuta kulutus. Hea uudis on, et Rae vallavolikogu poolt 19 juunil kehtestatud planeeringule leiti kõiki osapooli rahuldav lahendus ning uue Tallinna vangla rajamisega saab minna edasi maatoimingute ja projekteerimise juurde, “ lausus minister.
 
Rae valla detailplaneeringuga nähakse ette muuta osaliselt valla üldplaneeringut ning muudetakse mõningal määral varasemat Soodevahe tööstuspargi detailplaneeringut, kuna on vajadus muuta osaliselt maakasutuse sihtotstarve riigikaitsemaaks ning määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused. Samuti lahendatakse liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
 
Rae vallavolikogu algatas Tallinna vangla detailplaneeringu 7. juulil 2011. aastal ning selle koostas K-Projekt AS.
 
Järgmise sammuna alustatakse maatoimingutega, millele järgneb Tallinna vangla projekteerimine ja ehitamine. Kõige varem valmib vanglakompleks 2015. aastal. Vanglaehitust korraldab Riigi Kinnisvara AS.
 
Uus Tallinna vangla on plaanitud kambersüsteemi tüüpi vanglana ning sinna luuakse lisaks vanglale avavangla, arestimaja ja praegu Maardus asuv Tallinna vangla tervishoiuosakond. Vanglasse on planeeritud 1000 kohta, arestimajja 150 kohta ning avavanglasse 100 kohta. Tallinna Vangla rajamisega koos arutatakse ka uue väljasaatmis- ja interneerimiskeskuse loomist Tallinna vangla lähistele.
 
Uue Tallinna vangla kubatuur saab olema 300 000 m³, mis on võrreldav kolme Olümpia hotelli suuruse hoonega ning hoonete suletud brutopind kokku ligi 74 000 m².

Tallinna vangla eskiis