Vabadussõja võidusamba ümbrus saab novembriks lõhkumisvastased tõkestused

13.okt 2017
Novembri alguseks remonditakse Vabadussõja võidusammast ümbritsevad graniitplaadid ning paigaldatakse objektile tõkestused, et vältida graniitplaatide lõhkumist.
Võidusamba jalamil ja sellega piirneval alal alanud remonttööde käigus parandatakse rikutud graniitplaadid ning asendatakse katkised plaadid uutega. Kuna rajatisele on aja jooksul tekitatud mitmeid kahjustusi, siis paigaldatakse graniitplaatidele remondi käigus tõkestused, mis muuhulgas takistavad ruladega sõitmist.

Kahjustuste parandamine ning tõkestuste paigaldamine maksab ligi 76 000 eurot, millest tõkestused ligi 3700 eurot, summale lisandub käibemaks. Ehitustöid teeb riigihanke võitnud Enska Ehitus OÜ. Kasutatavad lahendused ja tegevuskava on välja töötatud koostöös võidusamba kompleksi arhitekti Kersti Lootusega ning analoogsed lahendused on laialdast kasutust leidnud ka mujal maailmas.

Lisaks on turvameetmena paigaldatud videovalve, et fikseerida ebasünnis käitumine ja teavitada sellest haldajat.

Vastavalt Kaitseministeeriumiga sõlmitud töövõtulepingule tegeleb alates 1. augustist 2011 Vabaduse väljakul asuva Vabadussõja võidusamba igapäevase haldamise ja hooldamisega Riigi Kinnisvara AS (RKAS).

Näide paigaldatavatest rulatõketest. Foto: SkateStop