Välisarhitektid tunnevad huvi kommunismiohvrite memoriaali rajamise vastu

23.apr 2016
Märtsis välja kuulutatud kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi ideekonkursi vastu on lisaks Eesti arhitektidele huvi üles näidanud arhitektid Ameerika Ühendriikidest, Itaaliast, Hispaaniast, Lätist, Makedooniast ja Fidžist. Oma osalemissoovi on põhjendatud peamiselt huvitava väljakutsega väärika memoriaali rajamiseks.
Ideekonkursi žürii esimehe, Tunne Kelami sõnul on kommunismiohvrite memoriaali rajamine meie rahva jaoks märgilise tähendusega. „Eesti memoriaal, mis lähtub Riigikogu avaldusest (18.06.2002) okupatsioonirezhiimide kuritegudest Eestis,  kehastab kõige autoriteetsemal tasemel õiglust ja moraalset selgust meie lähimineviku suhtes. Sellisena on ta suundaandev Eesti tuleviku ehitamisel, eriti järeltulevate põlvedele kasvatamisel“, tõdes Tunne Kelam. Zürii esimehe hinnangul on tulevane memoriaal austuse ja solidaarsuse avaldus kõigile neile, kes kommunistliku režiimi tõttu on kannatanud ja jätkuvalt kannatavad, sest erinevalt natsismist on kommunistlikud diktatuurid veel täna sünge reaalsus sadade miljonite inimeste jaoks.   
 
„Julma vägivalla ja ebaõigluse lugematute ohvrite saatust ei saa ega tohi unustada. Kommunimiohvrite memoriaali rajamise eesmärk on meie rahva ühendamine inimväärikuse ja solidaarsuse alusel, kindlasti mitte lahutamine. Tõsi, eesti rahvas ei ole takerdunud minevikku, vihkamisse või ebaõigluskompleksi nagu mõned ikka veel väidavad, kutsudes üles minevikust üle saama ning keskenduma tuleviku ehitamisele. Just  katsed minevikku ja tulevikku kunstlikult lahutada soodustavad ebakindlust, süvendavad ebaõigluse tunnet ja tekitavad sisemisi lõhesid. Kommunismiohvrite memoriaal aitab teadvustada, millised kandvad väärtused on vabadus ja inimväärikus, vastutus ja solidaarsus ning kuidas neid endastmõistetavaks pidades võib nad kaotada. Et jääda püsima peame teadvustama olnut, tunnetama järjepidevust oma kaasmaalaste saatusega,“ ütles Tunne Kelam.

Riigi Kinnisvara AS koostöös Justiitsministeeriumi, represseeritute organisatsioonide esindajate, Tallinna linna ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas käesoleva aasta 24. märtsil välja ideekonkursi eesmärgiga leida sobivaim lahendus kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi rajamiseks Tallinnasse Maarjamäele.

Konkursi võistlusala asub Tallinnas Maarjamäel Kesklinna linnaosas Kadrioru ja Pirita vahel Lasnamäe panganeemiku alumisel terrassil. Võistlusala suurus on 3,8 hektarit. Võistlusalaga tegeldes tuleb arvestada ümbritsevat Maarjamäe mälestusala ehk kontaktala suurusega 13 hektarit ning Pirita tee äärset parkimisala. Uue mälestusmärgi rajatiste kaugus praeguse mälestusala rajatistest on minimaalselt  50 meetrit. Mälestuspaigas märgitakse nimeliselt ära kommunistliku režiimi tegevuse tõttu ligikaudu 20 000 elu kaotanud isikut, kellest suur osa hukkus kodumaast kaugel ja kelle matmiskoht on paljudel juhtudel teadmata.

Osalemistaotluste ja ideekavandite esitamise tähtpäev esitamise tähtaeg on 30. mai 2016 kell 15:00. Konkursi võitjad on kavas välja kuulutada hiljemalt käesoleva aasta juulis. Ideekonkursi preemiafond kokku on 30 000 eurot.

Riigihange „Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi ideekonkurss” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 172876.

Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi rajamise eesmärgi kohta saab lugeda pikemalt ning tutvuda põhjalikumalt ideekonkurssi materjalidega leheküljel: https://ajaveeb.just.ee/kommunismiohvritememoriaal/