Valmisid Viljandi ja Võru renoveeritud kohtumajad

07.jaan 2008

Kolmapäeval, 9. jaanuaril kell 11.00 avatakse pidulikult Tartu maakohtu Võru kohtumaja ja kell 15.00 Tartu maakohtu Viljandi kohtumaja rekonstrueeritud hooned, mis on järjekordsed justiitsministeeriumi ja Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) investeerimislepingu raames valminud projektid.

Justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu sõnul on Võru ja Viljandi kohtumaja renoveerimine justiitsministeeriumile ja tema partnerile RKAS-ile tähelepanuväärne sündmus. "Oleme justiitsministeeriumi renoveerimisprogrammis nüüd Tartu maakohtu piirkonna osas koerast üle saanud – renoveeritud on kõik kohtumajad, mis seda vajasid. Järele on jäänud koera saba – uue kohtumaja ehitamine Jõgevale. Selleks on kõik kokkulepped olemas," märkis Sarapuu.

RKAS-i juhatuse esimehe Jaak Saarniidu sõnul on tal hea meel anda üle järgmised investeerimislepingu raames renoveeritud kohtuhooned, mis tõestavad mahuka renoveerimisprogrammi elujõulisust. „?ärmiselt meeldiv on ellu viia justiitsministeeriumi ruumiprogrammi, mis vastab tänastele ja tuleviku vajadustele. Oleme võtnud sihiks anda ministeeriumi kasutusse kinnisvara, mis oma funktsionaalsusega vastab just tema vajadustele,” lisas Saarniit.

Renoveeritud hoonete ja ruumidega on rahul ka kohtumajade juhid. Viljandi kohtumaja juht Toomas Lillsaar: „Oluliseks tuleb pidada seda, et Viljandi ajaloolist järjepidevust kandvas ja arhitektuuriliselt väärtuslikus kohtumajas on renoveerimise käigus ruumide ja kommunikatsioonide funktsionaalsus ajakohastatud."

Võru kohtumaja juht Vambola Olli kiidab paranenud töötingimusi. "Remont andis töötajatele tervislikumad ja paremad töötingimused," sõnas Olli.

Võru kohtumaja rekonstrueerimistööd algasid möödunud aasta aprillis ning nende kogumaksumus oli 12,7 miljonit krooni. Ehituse käigus paigaldati uus ventilatsioonisüsteem, vahetati välja kütte-, elektri- ja valvesignalisatsioonisüsteem. Ehitustöid teostas AS Kurmik.

Viljandi kohtumaja rekonstrueerimistööd algasid möödunud aasta märtsis ning nende kogumaksumus oli 24,9 miljonit krooni. Renoveeriti aknad ja fassaad, paigaldati uus ventilatsiooni-, elektri-, arvuti- ja valvesignalisatsioonisüsteem ning värskendati siseviimistlust. Ehitustöid teostas AS Tartu Ehitus.

Lisaks hoonetele uuendati kõik kinnistutel olevad teed, platsid, haljastus ja piirdeaiad. Mõlema ajaloolise kohtuhoone renoveerimisel arvestati muinsuskaitse eritingimustega.

Justiitsminister Rein Lang ja RKAS-i juhatuse esimees Jaak Saarniit allkirjastasid investeerimislepingu, mille kohaselt renoveeritakse RKAS-i abiga lähiaastatel ligikaudu 29 000 ruutmeetrit justiitsministeeriumi valitsemisala asutuste kasutatavast üüripinnast, 2006. aasta 14. juunil.

Kokkuleppe järgi renoveeritakse RKAS-ile kuuluvad ning justiitsministeeriumi kasutuses olevad vangla-, kohtu- ja büroohooned ja/või ehitatakse uued hooned, et tagada ministeeriumile nõuetekohased tööruumid.

Praegu on töös veel neli suurt investeeringut: Rapla kohtuhoone valmib märtsi lõpus, Pärnu Rüütli tänava kohtumaja juunis ning Rakvere kohtumaja ja Tallinna riigiprokuratuuri hoone valmivad septembris.

Esimene koostööprogrammi raames renoveeritud kohtuhoone avati möödunud aasta 4. juulil.

NB! Kõik ajakirjanikud on oodatud rekonstrueeritud Võru kohtumaja pidulikule avamisele 9. jaanuaril algusega kell 11.00 aadressil Vabaduse 13 ja Viljandi kohtumaja pidulikule avamisele algusega kell 15.00 aadressil Posti 22/Koidu 5.