Viljandi Gümnaasiumi tulevane õppehoone pidas sarikapidu

01.veebr 2013

Täna peeti Viljandi Gümnaasiumi uue õppehoone sarikapidu, millega tähistati maja maksimaalse kõrguse saavutamist. Piduliku sündmuse eesmärgiks oli kostitada ehitajaid, et vastavalt rahvapärimusele tagada seeläbi hoonele hea õnn ja luua head suhted majavaimuga.

Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) juhtimisel rekonstrueeritakse muinsuskaitsealune Valuoja koolimaja ja ehitatakse sellele juurde uus õppehoone. Kokku ligi 5400 ruutmeetri suuruse kaasaegse koolikompleksi näol saab olema Viljandi linna arhitektuurimaastikul olulise hoonega, mis koosmõjus „Ugala“ teatri ning nende hoonete vahelise tehisveekoguga moodustavad sümbioosi olevikust ja minevikust – vana ajalooline koolihoone harmoneerumas uuega.

Algkoolihoone restaureerimisel ja juurdeehituse kavandamisel on kontseptuaalselt lähtutud 1920. aastatel Wolffeldti ja Nürnbergi osaliselt realiseerunud, kuid pooleli jäänud koolihoone projektist. Vana hoone on säilitatud võimalikult algupäraselt ning omal ajal pooleli jäänud hoonetiib on kuvatud maapinnale väljakuna, vana ja uue hooneosa vahele, nii et loodav plats töötab ühtlasi ka peasissepääsuna koolikompleksi.

Ligi 3400 ruutmeetri suuruse juurdeehituse ideelahenduse autor on Arhitektuuribüroo SALTO. Hoone arhitektuurne lahendus lähtub krundi eripärast, paiknedes madalal piki tiigi äärt, ühendades kahte krunti piiravat teed ja moodustades neutraalse fooni ajaloolisele koolihoonele. Ida-lääne suunalisus tagab koolile hea valgusskeemi. Hoone tänavapoolsed otsad on suletud, vaated on suunatud tiigile, teatrile ja ajaloolisele hoonele ning sissepääsuväljakule.

Uue hoone aatrium-rekreatsioonialale on kavandatud puhkeruumid, raamatukogu-lugemissaal, kohvik-söökla. Trepid ja astmestikud on lahendatud spetsiifilise puhkealana, võimaldades sedasi nii suuri kogunemisi ning õppetööd, kui ka liigendatud töökohti avatud ruumis. Alumisel tasandil on rekreatsioonialaga seotud suur auditoorium, kolm väiksemat kaldauditooriumit, üks rühmaruum ning õpetajatetuba. Samuti on alumisel tasandil rekreatsiooniala teenindavad ruumid nagu köögikompleks, tualettruumid, auditooriumite abiruum ning tehnilised ruumid. Ülemisel tasandil on klassid, keemia ja füüsika laborite abiruum, meditsiiniruum ning tualettruumid.

Olemasoleva majaosa keldrikorrusele on kavandatud tehnilised ruumid, abipinnad ja õpilaste riietumis- ja pesemisruumid. Esimesele korrusele õpetajate tuba, klassiruumid, väike köök ja kabinetid ning teisele korrusele saal koos lavaruumiga, klassiruumid ja kabinetid.

Kooli on planeeritud 6–7 paralleelklassi ligikaudu 600 õpilasega ja 75 personali töötajat.

Ehitustööde maksumuseks kujunes rahvusvahelise riigihanke tulemusena ligi 6,5 miljonit eurot. Tööde rahastamisel kasutatakse kooliinvesteeringute programmi „Koolid korda“ vahendeid ja saastekvootide müügitulu. Töid teostab konsortsium AS Oma Ehitaja ja AS Pärnu REV.

Möödunud aasta 1. septembril tööd alustanud Viljandi Gümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav üldhariduskool, kus toimub õpe 10.–12. klassis. Gümnaasium tegutseb esimesel õppeaastal asenduspindadel Kaare ja Paalalinna kooli ruumes. Uues hoonekompleksis alustab kool käesoleva aasta sügisel.