Viru Vangla ehitus kulgeb plaanipäraselt

29.aug 2007

Täna kogunes Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) nõukogu väljasõiduistungile Jõhvi, kus külastati Viru Vangla ehitust, mis kulgeb plaanipäraselt.

RKASi nõukogu esimehe Taavi Rõivase sõnul on küll mõned vanglakompleksi liigvee küsimused veel täna lõpuni lahendamata, kuid sellest hoolimata ollakse ehitustöödega graafikus, kohati isegi plaanitust ees.

RKAS-il lasub lepinguline kohustus anda vanglaobjekt Justiitsministeeriumile üle 2008.aasta märtsis, mil peab olema tagatud vangla põhiline kasutusvalmidus. Viru Vangla ehituse kogumaht ulatub 1,23 miljardi kroonini, mis teeb sellest viimaste aastate ühe suurima avaliku sektori ehitusobjekti.

Teiste päevakorrapunktide raames anti ülevaade 2007. aasta investeeringute eelarve täitmisest, kooliinvesteeringuteprogrammi "Koolid korda" rakendamisest ning kinnitati loodava siseauditi osakonna põhimäärus. Vastavalt eelarvele kavatseb RKAS suunata 2007. aasta jooksul investeeringuteks ligi 1,3 miljardit krooni.

RKASi nõukogu on seitsmeliikmeline. Alates käesoleva aasta 19. juunist on RKASi nõukogu liikmed Kaie Karniol, Jüri Eerik, Taavi Rõivas, Keit Pentus, Vello Väinsalu ja Rein Järvelill. Eelmisest koosseisust jätkab nõukogus tööd Kalev Kukk. Nõukogu esimees on Taavi Rõivas.

RKAS on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 1,3 miljardi krooni suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.