Mis dokumendid tuleb inventuuri tegemise ajal inventeerijale esitad?

Alljärgnevalt on loetelu dokumentidest, dokumentidest ja materjalidest, mille alusel inventuuri käigus infot täpsustatakse ja mille olemasolu on ülevaatusel vajalik (paberkandjal või digitaalselt):

 1. Hoone aktuaalsed mõõdistus-(inventariseerimis)joonised, (inventariseerimise joonised), ruumide eksplikatsioonid, nende puudumisel muud joonised (ehitusprojekt)
 2. Kinnistu kohta täidetud pass või analoogne andmekogu (paberkandjal või digitaalselt).
 3. Hoone kohta täidetud pass või analoogne andmekogu (paberkandjal või digitaalselt).
 4. Hoone kohta koostatud majanduskava (korrashoiustrateegia).
 5. Viimane tervisekaitsenõuetele vastavuse uuring (ettekirjutused)
 6. Viimane tuleohutusnõuetele vastavuse uuring (ettekirjutused)
 7. Viimane turvanõuetele vastavuse uuring (ettekirjutused)
 8. Kasutuslepingud (üürilepingud).
 9. Korrashoiuteenuste lepingud.
 10. Hoolduspäevik(ud).
 11. Vara kohta viimase aasta jooksul tehtud turuväärtuse hinnang.

Inventuurile eelnevalt neid dokumete produtseerida ei ole vaja, st kui antud dokumenti ei ole olemas, siis ka esitama ei pea.

Avaleht | Korduma Kippuvad Küsimused