Ühe asutuse katastriüksusel asub hoone, mida valdab teine asutus või ettevõte

Üldprintsiip: Kui hoone on füüsiliselt olemas, siis peab see olema KÜ-l kirjas. Kui ei ole, siis tuleb see lisada sõltumata sellest, kes seda kasutab.

Kui see kuulub teisele volitatud asutusele (st peaks olema inventuuri objekt), siis tuleb see inventeerida selle inventeerija poolt, kes inventeerib vastavat volitatud asutust.

Kui hoonet kasutatakse lepingu alusel , siis tuleb ehitise juures viidata kasutuslepingule (rajatiste juures hetkel see võimalus puudub, kuid on loomisel ).

Avaleht | Korduma Kippuvad Küsimused