Rajatised – mida inventeerida, mida mitte.

Kindlasti ei inventeerita tehnorajatisi: torujuhtmeid, side- ja elektriliine, tänavaid ja teid.
Kindlasti inventeerime  spordi- ja puhkerajatisi (staadion, lauluväljak jms).

Ülejäänud rajatiste osas on otsustamise kriteeriumiteks rajatise: 

  • paiknemine hoonetega samal või naaberkatastriüksusel (hoonestusest eemalolevaid rajatisi ei inventeerita),
  • visuaalsel vaatlusel tuvastatavus arvestades talviseid ilmastikuolusid (kui ei ole, siis ei inventariseeri),
  • asutusele vajalikkus (kui ei ole, siis ei inventeeri).

Avaleht | Korduma Kippuvad Küsimused