Koolide korrastamise hetkeseis

Enamus Eesti koolimajadest on pärit nõukogude ajast või veel varasemast perioodist. Vahepeal on jäetud tegemata mitmeid remonditsükleid, sest omavalitsustel napib vahendeid koolihoonete korrastamiseks. Väga paljud koolid ei vasta veel tervishoiu- ja ohutusmäärustele, näiteks puudub ventilatsioon ja valgus on õppetööks ebapiisav.

Kooliinvesteeringute programm „Koolid korda” algatati projektikesksena ja kindlates raamides kogumahuga 1,8 mld krooni. Selle tarvis suurendati 2004. a lõpus RKAS-i aktsiakapitali sihtotstarbeliselt koolide kordategemiseks 600 mln krooni võrra arvestusega, et investeeringutest kasutatakse 1/3 ulatuses omakapitali ja 2/3 ulatuses võõrkapitali.

Tänaseks on projekti teostamiseks ettenähtud 1,8 mld krooni on lepingutega kaetud.