Vara üleandmine Riigi Kinnisvarale

Kinnisvara üleandmine RKASile toimub mitterahalise sissemakse teel aktsiakapitali. Vara üleandmisel RKASile on järgmised peamised etapid:

  1. vara valitseja teeb Rahandusministeeriumile (RKASi aktsiate valitseja) kirjaliku taotluse kinnisvara üleandmiseks;
  2. vara valitseja või RKAS laseb koostada kinnisvara turuväärtuse kohta hindamisakti;
  3. audiitor annab vara turuväärtuse kohta oma arvamuse;
  4. vabariigi valitsus teeb otsuse RKASi aktsiakapitali suurendamise kohta mitterahalise sissemakse teel;
  5. rahandusminister ja RKASi esindaja sõlmivad notariaalse lepingu vara üleandmise kohta;
  6. kohtu kinnistusosakond teeb kande, kus kinnistu omanikuks märgitakse RKAS;
  7. äriregister teeb kande aktsiakapitali suurendamise kohta.

Kinnisvara üleandmine RKASile vara praeguste valitsejate poolt on tehtud väga lihtsaks – piisab kirja saatmisest Rahandusministeeriumile üleantavate objektide nimekirjaga ning edasise eest hoolitsevad juba Rahandusministeerium ja RKAS.

Kui RKAS on saanud kinnistu omanikuks, sõlmitakse vara endise valitsejaga kinnistu ja selle päraldiste üleandmise-vastuvõtmise akt. Samuti sõlmitakse üürileping (kuna endisest omanikust on nüüd saanud pindade kasutaja) sellisel moel, et eelarvest kinnistu ülalpidamiseks ettenähtud raha konverteeritakse üüriks, st asutuse kulud kinnistu üleandmisel ei muutu.